Donaties & Giften


Onze fondsenwerving richt zich voornamelijk op relaties van de verstandelijk beperkte bewoners van de Willem van den Bergh. Daarnaast zijn bijdragen van anderen, die de gehandicapten een goed hart toedragen, uiterst welkom.

 

U kunt ons steunen door:

a.     donateur te worden met een vaste jaarlijkse bijdrage. Wij zijn tevreden met bescheiden bijdragen. Vaste bijdragen bieden ons zekerheid van jaar tot jaar. Bovendien laat u als donateur uw betrokkenheid zien en dat is een stimulans bij ons werk voor de Stichting;

b.     een schenking, eenmalig of in termijnen;

c.      onze stichting te bedenken in uw testament met een erfstelling of legaat.

 

Onze stichting is door de belastingdienst formeel erkend is als een "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI) Dat betekent dat u uw bijdragen aan ons kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting. Daarnaast is door deze erkenning geen schenkingsrecht meer verschuldigd. Desgewenst kan ons secretariaat u over de mogelijkheden van schenken en nalaten verder inlichten.

 

Tenslotte: al ons werk is vrijwilligerswerk. Bijdragen worden voor vrijwel honderd procent besteed aan het doel waarvoor ze gegeven worden.

 

Gift

Wilt u een gift overmaken aan de Vrienden van de Willem van den Bergh? Uw bijdrage is zeer welkom!
De gegevens zijn:

NL78 INGB 0001 6248 21

Stichting Vrienden van de Willem van den Bergh

Leiden

 


Aanmelden als donateur 

We nodigen u van harte uit om donateur te worden van de Vrienden van de Willem en daarmee de projecten voor de cliënten van zorgcentrum Willem van den Bergh en haar buitenlocaties te helpen realiseren.

Als donateur ontvangt u jaarlijks een nieuwsbrief met een overzicht van de projecten en de financiële verantwoording.

U kunt zich aanmelden:
  -Per e-mail bij secretaris@vriendenvandewillem.nl
   of
  -Schriftelijk bij het secretariaat, Dennevlam3, 2403 HV, Alphen a/d Rijn